Firmy członków PKB+

Poznaj firmy reprezentowane przez członków PKB+

Aiton Caldwell S.A.

Telekomunikacyjna
www.aitoncaldwell.pl

O firmie

Aiton Caldwell S.A. to lider polskiego rynku usług telekomunikacyjnych w chmurze oraz dostawca nowoczesnej platformy telekomunikacyjnej działającej w tym modelu. Spółka, w ramach swojej działalności, świadczy usługi SaaS (Software as a Service) dla MSP i klientów indywidualnych oraz PaaS (Platform as a Service) dla partnerów zewnętrznych.

Od początku istnienia firma inwestuje w kapitał ludzki jako najcenniejszy element firmy. Tym samym Aiton Caldwell S.A. to, oprócz nowoczesnej technologii, przede wszystkim ludzie z pasją tworzenia, potencjałem i ogromną ambicją w dążeniu do wyznaczonych celów. Zespół, liczący około 50 osób, to specjaliści z zakresu sprzedaży, marketingu, obsługi klienta, analitycy, developerzy oraz inżynierowie telekomunikacyjni.

Spółka współpracuje z instytucjami wspierania przedsiębiorczości oraz uczelniami, łącząc biznes ze środowiskiem naukowo-badawczym. Aiton Caldwell S.A. od wielu lat należy do grona najbardziej innowacyjnych firm w Polsce. Potwierdzają to liczne nagrody i tytuły przyznawane przez organizacje biznesowe i fundacje działające na rzecz rozwoju przedsiębiorczości.

Spółka jest członkiem organizacji Pracodawcy Pomorza, Pomorski Klub Biznesu, Pomorskiej Regionalnej Izby Gospodarczej oraz Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji. Na stałe współpracuje również z Urzędem Komunikacji Elektronicznej (UKE) prowadząc działania mające na celu regulację polskiego rynku telefonii internetowej.

W grudnia 2011 roku spółka zadebiutowała na rynku NewConnect, dołączając tym samym do grona spółek giełdowych.

Przedmiot działalności

SaaS (usługi w chmurze)

Model SaaS polega na zdalnym udostępnianiu nowoczesnych usług telekomunikacyjnych dla klientów biznesowych i indywidualnych poprzez sieć internetową. Klient otrzymuje konkretne, potrzebne mu funkcjonalności, bez konieczności posiadania drogich urządzeń (jak np. central telefonicznych) lub instalacji oprogramowania na swoim komputerze. Korzysta jedynie z tych usług, których potrzebuje w danym momencie. Nie interesuje go ani sprzęt, ani środowisko pracy. Usługi zlokalizowane są na serwerze dostawcy. Klient płaci jedynie za faktyczne ich użycie, a dostęp do nich ma przez prosty panel www. Całość obsługi systemu, zarządzania, aktualizacji i obsługi technicznej znajduje się po stronie Aiton Caldwell SA. Dzięki SaaS użytkownik kupuje działające rozwiązanie o określonej funkcjonalności bez konieczności wchodzenia w zagadnienia związane z infrastrukturą informatyczną oraz zapleczem technicznym.

Aiton Caldwell, świadczy kompleksowe usługi telekomunikacyjne oparte na modelu SaaS, za pośrednictwem trzech linii biznesowych - FreecoNet, Vanberg Systems oraz Smarto. Łącznie obsługują 140 tys. użytkowników, obejmując swym zasięgiem 40 proc. rynku VoIP oraz 2 proc. polskiego rynku MSP. Produkty składają się z wielu nowoczesnych usług (m.in. Wirtualna Centrala, Call Center, Telekonferencje, Nagrywanie połączeń, Mass Dial), których nie znajdziemy u tradycyjnych operatorów.

PaaS (platforma w chmurze)


Model PaaS zakłada współpracę z partnerami zewnętrznymi poprzez udostępnienie im platformy telekomunikacyjnej w chmurze od Aiton Caldwell SA. Partner zyskuje dostęp do gotowego, dostosowanego do jego potrzeb rozwiązania. Umożliwia mu to rozpoczęcie własnej działalności w branży telekomunikacyjnej lub dodanie nowych usług do własnej infrastruktury, bez ponoszenia ryzyka technologicznego, kosztów inwestycyjnych i w atrakcyjnym modelu rozliczeń. Zarządzanie nowopowstałą marką zostaje powierzone partnerowi, przy stałym wsparciu merytorycznym i technicznym Aiton Caldwell. Serwis, utrzymanie i wszelkie aktualizacje znajdują się po stronie dostawcy.

Na chwilę obecną Aiton Caldwell jest dostawcą platformy w chmurze dla dwóch partnerów zagranicznych. W wyniki współpracy powstały nowe produkty: Alonia Business - rozwiązania telekomunikacyjnego w technologii SaaS, skierowanego do firm z sektora MSP na rynku rumuńskim oraz SYNNEX CLOUDSolv SOHO VoIP dedykowanego na rynek amerykański.

Kontakt

Aiton Caldwell S.A.
Gdański Park Naukowo-Technologiczny
ul. Trzy Lipy 3
80-172 Gdańsk

tel: 58 50 50 000
fax: 58 50 50 001
e-mail: biuro@aitoncaldwell.pl