Firmy członków PKB+

Poznaj firmy reprezentowane przez członków PKB+

Energy Management Systems

systemy zarządzania energią
www.ems.gda.pl

O firmie

Energy Management Systems Sp. z o.o. jest firmą inżynierską, która powstała na bazie
pracowników i absolwentów Politechniki Gdańskiej Wydziału Elektrotechniki i Automatyki.
W lipcu 2010 roku rozpoczęliśmy działalność w zakresie rozwiązań technicznych związanych
z oszczędnością i wytwarzaniem energii elektrycznej. Współwłaścicielem firmy jest Agencja Rozwoju Pomorza. Nasi pracownicy to specjaliści o dużym doświadczeniu z zakresu energetyki,
automatyki i produkcji.

Przedmiot działalności

  1. Projekt i montaż systemów zarządzania energią,
  2. Doradztwo i przeprowadzenie Kompleksowego Audytu Energetycznego,
  3. Wykonanie szczegółowych 7-dniowych pomiarów energii elektrycznej według procedur normy PN-EN 50160,
  4. Zaprojektowanie i wybudowanie własnego źródła energii elektrycznej i cieplnej opartego na kogeneracji z gazu ziemnego lub biogazu, budowie małej elektrowni wiatrowej lub elektrowni wyposażonej w ogniwa fotowoltaiczne i magazyny energii,
  5. Długofalowa współpraca i opieka merytoryczna w zakresie zwiększenia efektywności energetycznej i oszczędności energii.

Kontakt

Energy Management Systems Sp. z o.o.
u. Trzy Lipy 3, 80-172 Gdańsk
NIP: 957 104 32 37, KRS 0000 36 35 98

Tel. fax. +48 (58) 746 36 80
kom. 602723324
www.ems.gda.pl

Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku,
VII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
Wysokość kapitału zakładowego: 1.415.000 PLN PLN