Firmy członków PKB+

Poznaj firmy reprezentowane przez członków PKB+

Infracorr Sp. z o.o.

Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Gazownictwo
www.infracorr.com.pl

O firmie

Od 1984 roku dostarczamy urządzenia i usługi dla branży grzewczej i ciepłowniczej. Projektujemy i budujemy systemy ciepłownicze wykorzystujące między innymi odnawialne źródła energii i rury preizolowane. Produkujemy magnetyzery, odmulacze i magnetoodmulacze, filtry, węzły cieplne. Wdrażamy unikalne na skalę światową systemy zarządzania mediami energetycznymi i wodą w obiektach użyteczności publicznej w oparciu o rozwiązania telemetryczne. Prowadzimy szkolenia i doradztwo w zakresie prywatyzacji przedsiębiorstw oraz pozyskiwania funduszy unijnych.

Jesteśmy w Polsce przedstawicielem, partnerem, integratorem lub dystrybutorem światowej czołówki firm związanych z ciepłownictwem i ogrzewaniem. Prowadzimy własne prace badawczo rozwojowe w dziedzinie ciepłownictwa i alternatywnych źródeł energii.

Przedmiot działalności

Firma Infracorr specjalizuje się w:

  • Produkcji magnetyzerów, filtrów, odmulaczy, tuleji naprawczych, węzłów cieplnych, systemów ciepłowniczych z rur preizolowanych.
  • Handlu magnetyzerami, filtrami, odmulaczami.
  • Telemetrii - zdalnym zarządzaniem wodą i energią
  • Oferuje wsparcie techniczne.
  • Doradztwem w zakresie pozyskiwania środków dla mśp z funduszy unijnych.
  • Projektowaniem i budową niekonwencjonalnych źródeł energii
  • Zarządza mediami energetycznymi i wodą w obiektach użyteczności publicznej. 
  • Pracach badawczo rozwojowych z dziedziny energetyki.

Kontakt

Infracorr Sp. z o.o.
ul. Chrobrego 8
80-423 Gdańsk

Tel.: 58 346 16 17, 58 346 16 32
Fax: 58 34145 75
E-mail: listy@infracorr.com.pl