Firmy członków PKB+

Poznaj firmy reprezentowane przez członków PKB+

MICRONET Sp. z o.o.

Zabezpieczenia antykorozyjne
www.micronet.com.pl

O firmie

Założona w 1985 roku firma MICRONET Sp. z o.o. należy do grona najważniejszych polskich przedsiębiorstw, świadczących usługi w zakresie zabezpieczeń przeciwkorozyjnych.

Posiadamy własny sprzęt pozwalający na przygotowanie w najwyższej klasie zabezpieczane powierzchnie, malowanie natryskowe dowolnymi farbami w tym utrzymanie właściwych warunków mikroklimatycznych w całym okresie aplikacji. Jesteśmy przygotowani do technicznego zabezpieczenia pracy dla 50-80 osób realizowanej na 4-5 miejscach budowy jednocześnie. Każdy zespół wykonawczy dysponuje kompletem aparatury pomiarowej zapewniającej bieżącą kontrolę wskazanych parametrów tj. stopnia przygotowania powierzchni, warunków atmosferycznych, jakości powłok malarskich.

Dzięki współpracy z producentami farb jesteśmy w stanie zaoferować każdy zestaw malarski wg wskazań zleceniodawcy np. zestaw zgodny z poprzednim, preferowanego producenta lub typu farby, zestaw do określonej ceny, okresu gwarancji lub określonych warunków aplikacji i agresywności środowiska.

Nasz potencjał finansowy i techniczny gwarantuje kompleksowe i ciągłe prowadzenie prac, zapewniając krótkie terminy realizacji i najwyższą jakość zabezpieczeń przed korozją.

Dla zapewnienia stabilnej jakości usług przedsiębiorstwo nasze wprowadziło i stosuje Zintegrowany System Zarządzania obejmujący System Zarządzania Jakością oraz System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy ISO9001:2008, PN-N-18001:2004.

Pracownicy nadzoru posiadają stosowne uprawnienia wydane przez Urząd Dozoru Technicznego i Szefa Wojskowego Dozoru Technicznego, Producentów Farb, Instytutu Badawczego Dróg i Mostów.

Przedmiot działalności

Świadczymy usługi w zakresie zabezpieczeń przeciwkorozyjnych:
  • konstrukcji stalowych (mostów, wiaduktów)
  • zbiorników produktów naftowych (budowa drugich den i płaszczy, systemy monitoringu szczelności, laminowanie)
  • statków i innych jednostek pływających
  • betonów i konstrukcji żelbetowych

Kontakt

Zakłady Elektroniczne "MICRONET" Sp. z o.o.
ul. Czyżewskiego 14
80-336 Gdańsk

Tel.: 058 559 85 95
Fax.: 058 559 86 52
E-mail: office@micronet.com.pl