Firmy członków PKB+

Poznaj firmy reprezentowane przez członków PKB+

Nadmorskie Elektrownie Wiatrowe Darżyno Sp. z o.o.

energetyka odnawialna
www.newd.com.pl

O firmie

Spółka Nadmorskie Elektrownie Wiatrowe Darżyno Sp. z o.o. działa w branży energetyki odnawialnej od 2001r.

Firma powstała jako spółka celowa do realizacji inwestycji budowy Parku Elektrowni Wiatrowych składającego się z trzech siłowni wiatrowych Enercon E-82 o mocy znamionowej 2 MW każda. Park został uruchomiony w październiku 2008r. Trudności z uzyskaniem warunków przyłączenia do sieci elektroenergetycznej dla kolejnych planowanych elektrowni wiatrowych przyczyniły się do skierowania zainteresowań na źródła odnawialne charakteryzujące się wyższym wykorzystaniem mocy przyłączeniowej a także wyższą stabilnością pracy z punktu widzenia sieci elektroenergetycznej. Podjęto decyzję o rozpoczęciu przygotowań do budowy Elektrowni Biogazowej w Darżynie.

W połowie 2013r. Nadmorskie Elektrownie Wiatrowe Darżyno uruchomiła Elektrownię Biogazową w Darżynie. Obiekt dysponuje mocą 2,4MW.

Przedmiot działalności

 Produkcja energii ze źródeł odnawialnych.

Kontakt

Nadmorskie Elektrownie Wiatrowe Darżyno Sp. z o.o.

ul. Łozy 21 PL 80-516 Gdańsk
E-mail: info (at) newd.com.pl

tel. +48 583 440 505
fax +48 583 440 255

NIP 583 27 59 229