Osiągnięcia biznesowe

Spektrum działalności gospodarczej członków PKB+ (opcja dostępna od 10 lutego br.)

21.03
2018
Medal pamiątkowy CTM PGZ zwiń
opis

Z okazji ceremonii pierwszego podniesienia bandery MW na ORP „KORMORAN”, która odbyła się 28 listopada 2017 roku, Sprint S.A. otrzymał medal pamiątkowy jako podwykonawca Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Centrum Techniki Morskiej S.A. (CTM).
Udział firmy w projekcie polegał na opracowaniu specjalizowanych modułów oprogramowania. Oprogramowanie wykonano przy zastosowaniu zaawansowanych algorytmów i nowoczesnych technologii.
Niszczyciel min „KORMORAN” jest okrętem przeznaczonym do poszukiwania, klasyfikacji, identyfikacji i zwalczania min morskich, przeprowadzania jednostek morskich przez akweny zagrożone minami oraz obrony przeciwminowej okrętów i statków podczas przejścia morzem.

17.03
2018
Monitoring Trasy Pabianickiej w Łodzi czytaj
więcej

Sprint dostarczył i zamontował na zlecenie Straży Miejskiej w Łodzi 80 kamer monitoringu wizyjnego w 14 lokalizacjach na Trasie Pabianickiej, w tym monitoring 4 przejść podziemnych.

Dodatkowo firma wykonała pilotażowy projekt systemu informacji parkingowej – w obecnej chwili dwie kamery na parkingu Urzędu Miasta Łodzi monitorują ruch samochodowy i zliczają wolne miejsca parkingowe. Informacja o ilości wolnych miejsc jest podawana w systemie Maks oraz na tablicy informacji parkingowej. To kolejna realizacja Sprintu systemu informacji parkingowej – podobny system działa już w Bydgoszczy.

16.03
2018
Inteligentne Systemy Transportowe w Wałbrzychu czytaj
więcej

Po trwającym kilka miesięcy postepowaniu przetargowym, w dniu 09.01.2018, Sprint S.A. podpisał umowę z Gminą Wałbrzych, Zarząd Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta Wałbrzych, na realizację Inteligentnego Systemu Transportu.
Projekt realizowany jest w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Ograniczenie niskiej emisji poprzez wprowadzenie zrównoważonej mobilności miejskiej i podmiejskiej, polegającej na wybudowaniu centrum przesiadkowego Wałbrzych Plac na Rozdrożu oraz poprawie systemów zarządzania ruchem i energooszczędnym oświetleniem miejskim".
Istotnym faktem jest to, iż oś komunikacyjna Wałbrzycha stanowi położona w dolinie rzeki Pełcznica - droga krajowa, po której co dnia przejeżdża ok. 30 tys. samochodów. Tym samym Wałbrzych, ze względu na ukształtowanie terenu, zabudowę, rozległość miasta oraz infrastrukturę drogową, jest swoistym ewenementem w skali kraju.
Planowane wdrożenie i oddanie do użytku dla Zamawiającego i mieszkańców miasta nastąpi jeszcze 2018 roku.

15.03
2018
ITS w Chorzowie – nowoczesne miasto naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców czytaj
więcej

Inteligentny System Transportowy (ITS) w Chorzowie ma za zadanie usprawnienie ruchu przede wszystkim w transporcie publicznym, ale także indywidualnym. System zarządzania ruchem w mieście będzie miał za zadanie kompleksowe obsługiwanie szeregu podsystemów, w tym w szczególności priorytety dla pojazdów transportu publicznego czy podsystem liniowego sterowania i zarządzania ruchem drogowym. Kierowcy otrzymają szereg informacji, w tym o warunkach ruchu w mieście i drogach alternatywnych czy wolnych miejscach parkingowych m.in. dzięki tablicom zmiennej treści oraz informacji parkingowej, a także dzięki dedykowanej stronie www czy aplikacji mobilnej. Sprint zrealizuje także system monitoringu wizyjnego skrzyżowań, w tym dostarczy kamery do automatycznego rozpoznawania tablic rejestracyjnych. Zainstalowane zostaną dynamiczne wagi wychwytujące przeciążone pojazdy, a także stacje meteorologiczne informujące o stanie nawierzchni drogi. Mieszkańcy Chorzowa odczują poprawę warunków jazdy, a ruch w mieście stanie się bezpieczniejszy i bardziej płynny.

7 lutego br. Prezydent Miasta Chorzowa - Andrzej Kotala podpisał umowę z wiceprezesem Sprint Waldemarem Matukiewiczem.

14.03
2018
Nowy partner technologiczny na Stadionie Energa Gdańsk – systemy teletechniczne pod pełnym nadzorem czytaj
więcej

Z początkiem lutego 2018 roku świadczenie usług serwisu i wsparcia technicznego dla systemów teleinformatycznych, audiowizualnych oraz bezpieczeństwa dla Stadionu Energa Gdańsk przejmie Sprint - nowy partner technologiczny.

Umowa została podpisana na trzy lata i obejmuje zapewnienie serwisu, naprawy oraz modernizację systemów ICT, audiowizualnych oraz bezpieczeństwa wraz z zapewnieniem koniecznych upgradów. W szczególności obejmie instalacje bezpieczeństwa, w tym m.in. monitoring wizyjny CCTV, kontrolę dostępu, systemy bezpieczeństwa ppoż. czy system zarządzania budynkiem BMS; instalacje audiowizualne oraz teleinformatyczne i telekomunikacyjne. Zapewnienie ciągłości niezawodnego działania systemów zabezpieczeń technicznych na Stadionie Energa Gdańsk jest niezwykle istotne ze względu na specyfikę odbywających się tam imprez masowych. Na obiekcie zostanie wdrożone autorskie rozwiązanie firmy Sprint z zakresu systemów zarządzania bezpieczeństwem budynków – VIZAN SMS, integrujące systemy bezpieczeństwa całego obiektu oraz umożliwiające tym samym ich stałe monitorowanie i zarządzanie.

20.12
2017
Technologie morskie nowej ery czytaj
więcej

Współtworzony przez Sprint projekt dot. bezpieczeństwa nawigacji otrzyma dofinansowanie w ramach międzynarodowego konkursu MarTERA.

Podczas 2017 roku trwała dwuetapowa ocena wniosków w międzynarodowym konkursie organizowanym w ramach programu ERA-NET cofund MarTERA. Sprint w ramach międzynarodowego konsorcjum (składającego się z firm i instytucji z Polski, Niemiec i Norwegii) złożył wniosek o dofinansowanie projektu pt. „Retrospective Analysis of Historical AIS Data for Navigational Safety through Recommended Routes” (akronim: #HANSA). Projekt złożono w priorytecie 5: Safety and Security. Do finansowania rekomendowano 19 projektów, w tym projekt współtworzony przez Sprint.

W ramach tego projektu będziemy uczestniczyć w zadaniach badawczych i rozwojowych, których celem będzie poprawa bezpieczeństwa morskiego poprzez wytworzenie narzędzia do analizy i wyznaczania optymalnych korytarzy podejścia statku do portu oraz ich ewentualnego uzgadniania pomiędzy odpowiednią administracją morską a mostkiem statku wpływającego. Zadania te będą realizowane z wykorzystaniem analizy Big Data oraz wykrywaniu anomalii w wiadomościach AIS.

Sprint wytworzy także dodatkowe funkcjonalności związane z analizą ryzyka i statystykami dla aplikacji SWIBŻ (MarSSIES). Naszym zadaniem będzie wytworzenie usługi dla Maritime Connectivity Platform (dawniej Maritime Cloud). Pozwoli to w pełni zademonstrować rezultaty projektu oraz wzbogaci produkt Sprintu o nowoczesne funkcjonalności eNav. Dzięki temu będzie możliwość wymiany informacji o trasie pomiędzy statkiem a lądem oraz jej korekta w czasie quasi-rzeczywistym.

O konkursie:

Nazwa Konkursu: Transnational Call for Research & Innovation Projects in Maritime and Marine Technologies
Temat konkursu: Maritime and Marine Technologies for a new Era
Konkurs skupia się na finansowaniu badań obejmujących zagadnienia z zakresu technologii morskich. Głównym celem programu ERA-NET cofund MarTERA jest umacnianie Europejskiej Przestrzeni Badawczej (ERA – European Research Area) w zakresie technologii morskich oraz w zakresie Niebieskiego Wzrostu (Blue Growth).
Więcej na: https://www.martera.eu/start

13.11
2017
Złote Cyborgi rozdane podczas KSTiT 2017 czytaj
więcej

Podczas XXXIII Krajowego Sympozjum Telekomunikacji i Teleinformatyki - KSTiT 2017, które odbyło się w dniach 13-15 września w Warszawie, rozdano Złote Cyborgi - najważniejsze wyróżnienie w branży teleinformatycznej. Sponsorem nagrody jest firma Sprint S.A.

Nagrodzeni w tym roku zostali:
  1. Piotr Jaworski - Dyrektor Wykonawczy ds. Sieci i Technologii Orange Polska S.A.
  2. Piotr Wojciechowski - Prezes Zarządu i współzałożyciel WB Electronics S.A.
  3. Prof. dr hab. inż. Wojciech Kabaciński – Katedra Sieci Telekomunikacyjnych i Komputerowych, Wydział Elektroniki i Telekomunikacji Politechniki Poznańskiej
  4. Prof. dr hab. inż. Ryszard J. Katulski – Kierownik Katedry Systemów i Sieci Radiokomunikacyjnych, Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej

13.11
2017
Sprint S.A. zaprojektuje i wdroży inteligentny system transportu w Bielsku-Białej czytaj
więcej

Z początkiem października ruszała jedna z najważniejszych w Bielsku-Białej inwestycji ostatnich lat: budowa systemu ITS. Pierwszy etap systemu zrealizuje firma Sprint S.A.
Głównym celem realizacji jest poprawa warunków ruchu drogowego w mieście, ze szczególnym naciskiem na transport publiczny. To właśnie podróżujący komunikacją miejską odczują największe zmiany – w mieście zostaną wprowadzone priorytety przejazdu na skrzyżowaniach dla pojazdów transportu publicznego, dzięki czemu zmniejszą się znacząco opóźnienia, a co za tym idzie zwiększy się komfort podróżujących. Dzięki priorytetom skróci się czas postoju na czerwonym świetle dla pojazdów transportu publicznego. Dodatkowo mieszkańcy będą mieli możliwość otrzymywania bieżącej informacji o ruchu na tablicach przystankowych i w autobusach, a także poprzez dedykowany systemowi portal internetowy i aplikację na urządzenia mobilne. W pierwszym etapie budowy systemu sterowania ruchem w mieście zostaną także zainstalowane kamery monitoringu wizyjnego na skrzyżowaniach i przystankach, a także uruchomione i wyposażone zostanie Centrum Zarządzania Ruchem w mieście.

13.11
2017
Sprint na targach RIGA COMM 2017 czytaj
więcej

Podczas targów RIGA COMM, które odbyły się w dniach 9-10 listopada br. w Rydze firma Sprint S.A. miała zaszczyt reprezentować nasz kraj na stoisku Ambasady RP. Prezentowaliśmy m.in. rozwiązania z zakresu Smart City. 

Na zdjęciu Michał Burka, dyrektor wydziału inżynierii oprogramowania w Sprint S.A.

04.09
2017
Podsumowanie III edycji ,,Forum Transportu Publicznego'' czytaj
więcej

30 sierpnia w Warszawie odbyła się III edycja ,,Forum Transportu Publicznego". Podczas konferencji był szeroko omawiany temat optymalizacji realizacji potrzeb przewozowych pasażerów poprzez wykorzystanie dostępnych technologii.

Firma Sprint S.A. była Brązowym Partnerem tego wydarzenia.

Podczas forum został rozstrzygnięty konkurs ,,Asy Transportu’’, który ma na celu uhonorowanie najlepszych miast, osób i firm mających znaczący wpływ na kształt i rozwój transportu publicznego w Polsce. Z przyjemnością informujemy, że Sprint S.A. zwyciężył w kategorii DOSTAWCA ROZWIĄZAŃ DLA TRANSPORTU PUBLICZNEGO.

Na zdjęciu z prawej strony: Mariusz Kołkowski, dyrektor ds. rozwoju biznesu ITS w Sprint S.A.

01.08
2017
Posiedzenie Rady Programowej Smart City Forum czytaj
więcej

22 czerwca 2017 r. w Hotelu Sheraton w Warszawie odbyło się Posiedzenie Rady Programowej Smart City Forum, której przewodniczy Pan Mariusz Gaca, Wiceprezes Zarządu Orange Polska. Celem spotkania było ustalenie zakresu merytorycznego Wydarzenia, które będzie miało miejsce w dniach 20-21 września br. w Hotelu Sheraton w Warszawie. Jednym z członków rady jest Wiceprezes Zarządu Sprint S.A. Waldemar Matukiewicz.

na zdjęciu w środku: Wiceprezes Sprint S.A. Waldemar Matukiewicz

10.06
2017
Pierwszy mobilny komisariat w Trójmieście czytaj
więcej

Wspólnym staraniem władz Sopotu oraz policji udało się sprowadzić do miasta Mobilne Centrum Monitoringu. Projekt został zrealizowany w ramach przetargu na wykonanie zabudowy pojazdu specjalistycznego, na bazie samochodu Volkswagen Crafter. Pojazd został wyposażony w sześć kamer, w tym dwie obrotowe, zainstalowane na wysuwanym maszcie, sprzęt komputerowy oraz sieć łączności radiowej z dostępem do internetu i policyjnych baz danych.

W tym zadaniu firma Sprint S.A. była odpowiedzialna za:
  • dostawę, uruchomienie i konfigurację systemu monitoringu wizyjnego,
  • dostawę i uruchomienie urządzeń (GSM LTE) do transmisji obrazu do stanowiska oglądowego w KMP Sopot,
  • dostawę i uruchomienie systemu łączności VHF (radiotelefony VHF).
źródło zdjęć: Trojmiasto.pl

09.06
2017
Sprint wyróżniony na X Kongresie ITS czytaj
więcej

16 maja odbyła się gala wręczenia nagród LIDER ITS 2017, która została zorganizowana w ramach X Polskiego Kongresu Inteligentnych Systemów Transportowych.

Z przyjemnością informujemy, że firma Sprint S.A. otrzymała wyróżnienia, aż 2 w kategoriach:
  • NAJLEPSZY PRODUKT - URZĄDZENIE za dostawę i montaż systemu ITS w ramach programu budżetowego ,,Modernizacja i rozwój zintegrowanego systemu transportu zbiorowego w Olsztynie’’,
  • NAJLEPSZA PRACA DYPLOMOWA ABSOLWENTA SZKOŁY WYŻSZEJ za pracę dyplomową Aleksandra Dębskiego pt. „Koncepcja wykorzystania V2I do usprawnienia ruchu w ciągu koordynacyjnym sygnalizacji świetlnych”. 
Na zdjęciu: Wiceprezes Sprint S.A. Waldemar Matukiewicz drugi z lewej strony, Aleksander Dębski, Inżynier Wsparcia Sprzedaży ITS pierwszy z lewej strony.

21.02
2017
SprintNews – magazyn informacyjny firmy Sprint czytaj
więcej

 Zachęcamy do lektury magazynu SprintNews, w którym opisujemy najciekawsze wdrożenia i technologiczne nowinki z rynku.
W najnowszym numerze:
- Bezpieczne Miasto – platforma wymiany informacji dla mieszkańców
- Czy warto rozmawiać z maszyną – nowoczesne technologie w call center
- DART – system zarządzania bezpieczeństwem publicznym
- Relacja z I edycji Akademii Technologicznej Sprint
- Z energia dla energetyki – wywiad z dyrektorem wydziału sprzedaży Markiem Gorajdowskim
- Nagroda dla Olsztyna na Światowym Kongresie w Melbourne – rozmowa z Dorotą d’Aystetten, asystentką prezydenta Olsztyna ds. specjalnych projektów społecznych
Najnowsze wydanie magazynu do pobrania ze strony: http://www.sprint.pl/sprintnews.html

21.02
2017
Gazele Biznesu dla Sprint S.A. czytaj
więcej

 Sprint został laureatem prestiżowej nagrody gazele Biznesu 2016, przyznawanej dla najdynamiczniej rozwijających się firm. Podczas gali w Olsztynie nagrodę odebrał wiceprezes zarządu – Aleksander Jarmołkowicz.

06.02
2017
Budownictwo panelowe czytaj
więcej

Fabryka domów Ekoinbud buduje przedszkole wykorzystując popularną m.in. w Skandynawii nowoczesną technologię modułową - z gotowych paneli.

Zapraszamy do obejrzenia zapisu wideo.