Firmy członków PKB+

Poznaj firmy reprezentowane przez członków PKB+

Sprint S.A.

Teleinformatyka
www.sprint.pl

O firmie

Sprint jest wiodącym integratorem systemów teleinformatycznych w kraju działającym od 1988 roku. Firma łączy kompetencje telekomunikacyjne z informatycznymi, co lokuje ją w segmencie szybko rozwijających się spółek najnowszych technologii. Siedziba główna firmy mieści się w Olsztynie, zaś oddziały w Gdańsku, Bydgoszczy i Warszawie. Firma jest gotowa realizować usługi na terenie zarówno całego kraju, jak również Europy. Sprint zatrudnia obecnie około 250 pracowników. 
 
Firma gwarantuje wykonawstwo prac na najwyższym poziomie, o czym świadczą posiadane kompetencje: certyfikat ISO 9001, certyfikat natowskiego systemu zarządzania jakością AQAP 2110, certyfikat NATO AQAP 2210 dotyczący jakości oprogramowania, certyfikat Wewnętrznego Systemu Kontroli (WSK). Ponadto o spełnieniu najwyższych standardów, podczas realizacji naszych projektów, świadczą zdobyte certyfikaty: systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji ISO/IEC 27001 oraz systemu zarządzania środowiskowego ISO 14001. Jako jedni z nielicznych otrzymaliśmy wydane przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego Świadectwo Bezpieczeństwa Przemysłowego Pierwszego Stopnia, potwierdzające pełną zdolność do zapewnienia ochrony informacji niejawnych oznaczonych klauzulą TAJNE.
 

Przedmiot działalności

SMART CITY:
• Inteligentne systemy dla transportu (ITS),
• Aplikacja Sprint/ITS,
• Systemy Monitoringu Wizyjnego,
• Platforma Bezpieczne Miasto.

SOFTWARE:
• Wizualizacja zdarzeń - VIZAN,
• System obsługi floty i transportu - SOFIT,
• System zarządzania bezpieczeństwem publicznym – DART.

SYSTEMY TELEINFORMATYCZNE:
• Call/Contact Center,
• Sieci transmisyjne, dostępowe i metropolitarne,
• Sieci bezprzewodowe,
• Sprint Data Center - centrum przetwarzania i przechowywania danych,
• Bezpieczeństwo danych i systemów informatycznych,
• Projektowanie sieci telekomunikacyjnych i teleinformatycznych.

AUTOMATYKA BUDYNKOWA:
• System zarządzania bezpieczeństwem budynku - VIZAN SMS,
• Technologie inteligentnego budynku.
 

Kontakt

Sprint S.A.
10-062 Olsztyn, ul. Jagiellończyka 26
tel. +48 89 522 11 00, fax +48 89 522 11 25
sprint@sprint.pl, www.sprint.pl