Firmy członków PKB+

Poznaj firmy reprezentowane przez członków PKB+

WEPEX Sp. z o.o.

Elektryczna
www.wepex.pl

O firmie

Początek działalności firmy sięga 1987, kiedy to zarejestrowana została firma ENTELIN Sp. z o.o., w 2002 roku nastąpiła zmiana nazwy na WEPEX Sp. z o.o.

Firma WEPEX Sp. z o.o. oferuje prace projektowe w następującym zakresie:
  • prace projektowe w zakresie sieci, instalacji elektroenergetycznych firma wykonywała projekty budowlane i wykonawcze linii kablowych, napowietrznych izolowanych, napowietrznych tradycyjnych linii niskiego i średniego napięcia; projekty stacji transformatorowych słupowych; kontenerowych oraz zabudowanych w budynkach i budowlach na napięcie 15/0,4 kV,
  • projekty budowlano wykonawcze linii i stacji 110/15 kV,
  • projekty instalacji elektrycznych obiektów przemysłowych (magazyny składowe; hale produkcyjne; biura),
  • projekty budowlano wykonawcze centrów handlowych,
  • projekty budowlano wykonawcze budownictwa mieszkaniowego.

Prace projektowe wykonywane były dla ENERGA-OPERATOR S.A.; Deweloperów; firm wykonawczych budujących w/w obiekty. Przykładowo ALLCON S.A.; INPRO S.A.; P&P Sp. z o.o.; EKO DOLINA ŁĘŻYCE; ETOS S.A.; DELPHI Sp. z o.o.; CRIST Sp. z o.o.; Techno Service" S.A. i inni.

Łącznie do dnia dzisiejszego wykonaliśmy 182 projekty na kwotę 2 500 000 PLN (ostatnie 4 lata).

Przedmiot działalności

Zakres usług inżynierskich:
  • obsługa inwestycyjna w zakresie dozorów inwestorskich inwestycji;
  • konsultacje techniczne;
  • wykonywanie koncepcji technicznych w pełnym zakresie robót budowlanych.

Wykonawstwo robót budowlanych w zakresie instalacji i sieci elektroenergetycznych.

Kontakt

WEPEX Sp. z o.o.
ul. Czarny Dwór 6
80-365 Gdańsk

tel. 58 511 01 43
fax. 58 511 01 45
kom. +48 601 618 873
e-mail: piszczako@wepex.pl