Działalność

Wiele inicjatyw

22.12
2004
Regionalna Strategi Innowacji dla woj. Pomorskiego zwiń
opis

Regionalna Strategia Innowacji RIS-P

Regionalna Strategia Innowacji dla Województwa Pomorskiego (RIS-P) została jednogłośnie uchwalona przez Sejmik Województwa Pomorskiego w dniu 22 grudnia 2004 r. RIS-P jest strategią działania, zmierzającą do zbudowania przewagi konkurencyjnej Województwa Pomorskiego w wymiarze krajowym i europejskim. Stanowi fundament współpracy pomiędzy światem biznesu, nauki i władzą samorządową w zakresie rozwoju innowacji.

Politechniczny Klub Biznesu Plus uczestniczył przy tworzeniu Regionalnej Strategii Innowacji dla woj. Pomorskiego.

Treść Strategi do pobrania tutaj: Regionalna Strategia Innowacji RIS-P.