Działalność

Wiele inicjatyw

09.04
2014
Działalność PKB+ zwiń
opis

Dotychczasowa działalność Klubu zaowocowała wieloma ważnymi dla regionu inicjatywami, do których m.in. zalicza się:
 
  • Uczestnictwo w Centrum Zaawansowanych Technologii, konferencjach naukowych, targach na Uczelni,
  • Udział w zjazdach absolwentów i spotkaniach biznesowych na wydziałach,
  • Uczestnictwo członków klubu w Radzie Gospodarczej przy Rektorze PG w latach 2002-2008,
  • Organizacja X-lecia PKB +,
  • Dofinansowanie i współorganizacja obchodów 100-lecia politechniki w Gdańsku,
  • uczestnictwo w warsztatach – dostosowanie programu nauczania do wymagań gospodarczych (studenci, przedsiębiorcy, pracownicy naukowi) w 2002 i 2005 r.,
  • Wsparcie organizacji studenckich PG.

Działalność Klubu wyrażana jest również poprzez wzbogacanie zebrań Klubowych udziałem znanych i cenionych gości świata polityki, nauki i biznesu.

Członkowie Klubu zamierzają kontynuować i rozwijać prowadzoną działalność a także deklarują otwartość na podejmowanie nowych wyzwań gospodarczych, doradczych oraz społecznych.

24.06
2012
OTPPS BAZUNA czytaj
więcej

Ogólnopolski Turystyczny Przegląd Piosenki Studenckiej BAZUNA od roku 1971 organizowany jest nieprzerwanie przez Studencki Klub Turystyczny Politechniki Gdańskiej “FIFY”, od roku 2005 także przez Stowarzyszenie Kulturalno-Artystyczne “Bazuna”. Jest jedyną w Polsce imprezą tego typu z założenia wędrującą – od pierwszych edycji w gdańskim klubie “ŻAK” poprzez tzw. cykl zamkowy (Gniew, Malbork, Kwidzyn) po przeglądy z lat ostatnich odbywające się w Trójmieście i jego szeroko pojętych okolicach.

W 2012 r. Politechniczny Klub Biznesu Plus współorganizował 40-tą edycję Ogólnopolskiego Turystycznego Przeglądu Piosenki Studenckiej BAZUNA (www.40.bazuna.art.pl), który odbył się w miejscowości Przywidz w woj. pomorskim w Centrum Sportu i Rekreacji Zielona Brama.

20.06
2012
Jaskółki Przedsiębiorczości 2012 czytaj
więcej

W dniu 20 czerwca 2012 roku podczas posiedzenia Senatu Politechniki Gdańskiej odbyło się uroczyste rozdanie nagród dla autorów wyróżnionych prac w konkursie na najlepszy biznesplan pt.:„Jaskółki Przedsiębiorczości 2012”.

Komisja konkursowa, w skład której wchodzili przedstawiciele sponsorów z firmy Solwit S.A. i Gdańskiej Fundacji Przedsiębiorczości, przewodniczący Samorządu Studentów PG oraz przedstawiciele Centrum Wiedzy i Przedsiębiorczości PG, jednogłośnie postanowiła przyznać pierwszą nagrodę Panu Grzegorzowi Gorczycy, doktorantowi z Wydziału Chemicznego za projekt „AquaPharm”. Pomysł zakłada stworzenie nowej marki innowacyjnych materiałów opatrunkowych o aktywności przeciwdrobnoustrojowej, ich produkcji i dystrybucji we współpracy z już funkcjonującym na rynku partnerem branżowym. Oferowany produkt to innowacyjny biomateriał, opatrunek medyczny, o aktywności antydrobnoustrojowej, zwłaszcza przeciwko szczepom gronkowca złocistego, zaprojektowany by przyspieszać proces gojenia się ran trudno gojących.

08.05
2012
Politechnika Gdańska i gospodarka Pomorza - wspólne wyzwania rozwojowe czytaj
więcej

8 maja 2012 odbyła się trzecia i ostatnia edycja konferencji „Politechnika Gdańska i gospodarka Pomorza – wspólne wyzwania rozwojowe”, której celem jest zacieśnienie współpracy Politechniki Gdańskiej i jej wydziałów z gospodarką Pomorza, a szczególnie z firmami, które poszukują zaawansowanych technologii i wysoko wykwalifikowanych absolwentów.

Podczas Konferencji swoją ofertę oraz osiągnięcia zaprezentowały cztery Wydziały Uczelni, przedstawiono wpływ Reformy Szkolnictwa Wyższego na praktyczne aspekty współpracy naukowo-gospodarczej oraz przedyskutowano postępy Województwa Pomorskiego we wdrażaniu regionalnej strategii innowacji.

Konferencja realizuje strategię Politechniki Gdańskiej w zakresie utrzymywania kontaktów i współdziałania z absolwentami.

Zapraszamy do zapoznania się z RAPORTEM Z KONEFENCJI 2012.

25.01
2012
Jaskółki Przedsiębiorczości 2011 czytaj
więcej

Wzorem lat ubiegłych Centrum Wiedzy i Przedsiębiorczości Politechniki Gdańskiej zorganizowało kolejną, piątą już edycję konkursu na najlepszy biznes plan pt.: „Jaskółki przedsiębiorczości”. Patronat nad konkursem objął rektor Politechniki Gdańskiej – prof. dr hab. inż. Henryk Krawczyk, a współorganizatorami i fundatorami nagród byli: Samorząd Studentów PG, Politechniczny Klub Biznesu PKB+, Gdański Park Nauko-Technologiczny oraz Bank Zachodni WBK.

W minionej edycji zmodyfikowaniu uległ regulamin konkursu. Dotychczas kapituła konkursu po zapoznaniu się z przesłanymi pracami wybierała laureatów w drodze dyskusji. Tym razem wprowadzono dwustopniowy proces oceny prac. Wstępnie spośród nadesłanych pomysłów biznesowych kapituła wybiera 5, jej zdaniem, najlepszych, a następnie ich autorzy mają okazję do indywidualnej prezentacji swojego pomysłu w celu przekonania do niego kapituły.

W konkursie „Jaskółki przedsiębiorczości 2011” zostało zgłoszonych 14 prac z różnych dziedzin gospodarki, w tym większość z zakresu usług informatycznych, energetyki, rozrywki i ochrony środowiska. Ostatecznie pierwsze miejsce w konkursie przyznano projektowi Vivernus autorstwa Bruno Schivinskiego, doktoranta Wydziału Zarządzania i Ekonomii. O pierwszym miejscu, poza ciekawym pomysłem, zdecydowało doskonałe przygotowanie biznes planu i strategii biznesowej zawierającej wszystkie niezbędne w tym zakresie elementy.

Wartym zauważenia jest fakt, iż Gdański Park Naukowo-Technologiczny przyznał dodatkowo trzy nagrody specjalne w Wirtualnym Biurze Parku.

25.05
2011
Politechnika Gdańska i gospodarka Pomorza - wspólne wyzwania rozwojowe czytaj
więcej

24 maja 2011r. odbyła się druga edycja konferencji „Politechnika Gdańska i gospodarka Pomorza – wspólne wyzwania rozwojowe”.

Wydarzenie zorganizowane zostało przez Dział Współpracy z Gospodarką Politechniki Gdańskiej oraz Politechniczny Klub Biznesu PKB+ wraz ze Stowarzyszeniem Absolwentów Politechniki Gdańskiej.

Wobec ustawowych zmian w finansowaniu badań naukowych oraz wysokiego popytu na innowacje w gospodarce, temat współpracy naukowo – gospodarczej cieszył się dużym zainteresowaniem zarówno ze strony naukowców jak i przedsiębiorców.

W Konferencji licznie uczestniczyli studenci Politechniki Gdańskiej szukający przede wszystkim odpowiedzi na pytanie o preferencje pomorskich pracodawców w odniesieniu do profilu absolwenta Politechniki Gdańskiej.

Zachęcamy do zapoznania się z RAPORTEM Z KONFERENCJI 2011  oraz WNIOSKAMI Z KONFERENCJI 2011 i WYTYCZNE DLA KONFERENCJI 2012.

19.01
2011
Jaskółki Przedsiębiorczości 2010 czytaj
więcej

W 2010 r. do konkursu przystąpiło 9 biznes planów obejmujących swoim zakresem różne dziedziny gospodarki. Po długiej dyskusji ostatecznie zwycięstwo przyznano projektowi „ECOkeratin” autorstwa doktorantek z Wydziału Chemicznego: Pauliny Biernackiej, Anny Panek, Karoliny Gottfried oraz studenta Wydziału Zarządzania i Ekonomii Krzysztofa Michałowskiego. Projekt ten zakłada produkcję izolatów i hydrolizatów keratynowych z odpadów piór ptasich, które następnie można wykorzystać w przemyśle kosmetycznym, medycznym lub jako paszę dla zwierząt. Komisji spodobał się ten projekt z uwagi na bardzo innowacyjny pomysł wspierający ochronę środowiska oraz fakt że efektem projektu miał być produkt, a nie usługa.

Zwycięzcy konkursu otrzymali z rąk rektora Politechniki Gdańskiej, Henryka Krawczyka okazały puchar, a wszyscy wyróżnieni uczestnicy konkursu pamiątkowe dyplomy. Nagrody rzeczowe wręczyli obecni na sali przedstawiciele Politechnicznego Klubu Biznesu PKB+: Ewa Kiepajło, Jakub Ciskowski oraz Eugeniusz Wincek.

Politechniczny Klub Biznesu PKB+ skupiający przedsiębiorców – absolwentów Politechniki Gdańskiej był w tym roku fundatorem nagród. Główną nagrodą dla zwycięzców był wysokiej klasy laptop. Poza tym wręczono odtwarzacze MP4, pendrivy oraz książki obejmujące zagadnienia związane z przedsiębiorczością i prowadzeniem własnego biznesu.

26.05
2010
Firmy absolwentów PG w gospodarce – wspólne wyzwania rozwojowe czytaj
więcej

W dniach 24-26 maja 2010 r odbyło się seminarium „Firmy absolwentów PG w gospodarce – wspólne wyzwania rozwojowe” zorganizowane przez Politechniczny Klub Biznesu Plus.

Uczestnikami seminarium byli przedstawiciele firm „JAKUSZ” Systemy Zabezpieczeń Bankowych, Lonza Nata Sp. z o.o., Infracorr Sp. z o.o., DGT Sp. z o.o. , SPRINT Sp. z o.o., Young Digital Planet SA, VECTOR Sp. z o.o., Alunord Sp. z o.o., Fido intelligence Sp. z o.o. a także: Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o.o. – właściciel i administrator Gdańskiego Parku Naukowo-Technologicznego oraz międzynarodowa organizacja studentów BEST Gdańsk (Board of European Studentsof Technology), grupa lokalna założona i prowadzona przez studentów Politechniki Gdańskiej.

W załączniku prezentujemy, sprawozdanie z sesji panelowej zamieszczone w czasopiśmie
"PISMO PG nr 7/2010 str. 65".

26.05
2010
Manifest wyzwań rozwojowych czytaj
więcej

Podczas konferencji "Firmy absolwentów PG w gospodarce – wspólne wyzwania rozwojowe”, która odbyła się w dniach 24-26.05.2010 r. został odczytany Manifest wyzwań rozwojowych. Zachęcamy do zapoznania się z treścią Manifestu: MANIFEST WYZWAŃ ROZWOJOWYCH

Realizując seminarium „Firmy absolwentów PG w gospodarce – wspólne wyzwania rozwojowe”, jego organizatorzy chcieli wskazać na dobre przykłady do naśladowania i określić konieczne ramy współpracy środowiska absolwentów i uczelni. Ich ambicją jest zmobilizować do współpracy dla pokonywania barier i wyzwań rozwojowych, jakie stoją przed wszystkimi firmami i uczelnią w XXI w.

24.05
2010
Obchody 65-lecia Politechniki Gdańskiej czytaj
więcej

W 2010 r. Politechnika Gdańska obchodziła 65-lecie istnienia. Jako, że jest ona intelektualną spadkobierczynią założonej w roku 1904 Królewskiej Wyższej Szkoły Technicznej w Gdańsku liczy się, że Politechnika w Gdańsku istnieje już 106 lat.

"Pierwszy wykład w powojennej historii PG wygłosił znamienity fizyk, prof. Ignacy Adamczewski, dokładnie 22 października 1945 roku w Audytorium Maximum. Od tamtego podniosłego wydarzenia rozpoczęły się regularne zajęcia na politechnice i trwają do dziś w wielu nowych salach wykładowych oraz laboratoriach na światowym poziomie. Zgodnie z badaniem zleconym przez MNiSW, Politechnika Gdańska obecnie zajmuje drugie miejsce w Polsce pod względem atrakcyjności studiowania. Fakt ten traktujemy jako wyraz uznania dla naszych wysiłków dydaktycznych, a także otwartości na nowe pokolenia oraz przydatności oferowanych kierunków studiów." - czytamy na oficjalnej stronie internetowej poświęconej Jubileuszowi www.pg.gda.pl/jubileusz/ .

Politechniczny Klub Biznesu Plus dofinansowywał i współorganizował Obchody 65-lecia Politechniki Gdańskiej.