Cele, Funkcje i Zasady

Cele PKB+

zwiń
Politechniczny Klub Biznesu „PKB+” powstał w 2001 roku, aby promować działalność zawodową członków oraz popierać przedsiębiorczość i gospodarkę rynkową. Klub kultywuje historyczny związek swoich członków z Politechniką Gdańską i wspiera jej rozwój. Członkowie Klubu pomagają sobie wzajemnie i czerpią satysfakcję i przyjemność ze spotkań we własnym gronie.

Funkcje PKB+

rozwiń
 1. Miejsce tworzenia więzi zawodowych i towarzyskich.
 2. Forum wymiany myśli i poglądów o gospodarce i polityce oraz ośrodek kształtowania opinii.
 3. Wspieranie Politechniki Gdańskiej w realizacji jej programów rozwojowych i w kultywowaniu tradycji.
 4. Dla osiągnięcia swoich celów Klub współpracuje z organizacjami społecznymi i politycznymi.
 5. Klub wspiera interesy swoich członków, występuje w ich obronie i udziela im rekomendacji.
 6. Klub tworzy lobby przedsiębiorców.

Zasady PKB+

rozwiń
Klucz do trwałości funkcjonowania Klubu stanowią przyjęte już na początku działalności Zasady Klubowe, do których zalicza się:
 1. Zasadę wzajemnej służebności
 2. Zasadę dobrowolności przystępowania do Klubu
 3. Zasadę akceptacji Statutu i Reguł Klubowych
 4. Zasadę członkostwa
 5. Zasadę samofinansowania działalności