Historia

Geneza PKB+

zwiń

Na spotkaniu Koła Parlamentarzysty Stowarzyszenia Absolwentów Politechniki Gdańskiej, które odbyło się 2 czerwca 2001r. w Żeliwiaku, czterech kolegów, zwanych lokomotywą PKB+: Rysiek Markowski, Zbyszek Borkowski, Jurek Bogdanis i Andrzej Dropiewski przedstawiło propozycję zjednoczenia przedsiębiorców, będących absolwentami Politechniki Gdańskiej, do wspierania się w działalności gospodarczej, rozwoju kontaktów z Politechniką Gdańską dla podniesienia innowacyjności i konkurencyjności swoich firm oraz wsparcia Politechniki praktycznymi możliwościami kontaktu z przemysłem, a także wzmocnienia więzi towarzyskich.

Potrzeba zjednoczenia działań dojrzewała w nas latami – mówi kol. Zbigniew Borkowski. Doszliśmy do wniosku, że dawne przyjaźnie i kontakty z okresu wspólnej działalności w Parlamencie Studenckim Politechniki Gdańskiej, pracy w Studenckiej Spółdzielni Pracy Techno-Service czy AZS-sie, przetrwały do dnia dzisiejszego. Mimo upływu lat wciąż czerpaliśmy ogromną satysfakcję ze wspólnych, w większości towarzyskich, spotkań. Narastało w nas pragnienie do realizacji wspólnych pomysłów i przedsięwzięć. Chcieliśmy swoim przykładem i dokonaniami zachęcić nowe pokolenia absolwentów do sięgania po sukces we własnych firmach. Dodatkowo uznaliśmy, że na wzór przykładów z renomowanych uczelni z USA, Anglii czy Niemiec, Politechnika Gdańska, powinna zjednoczyć środowisko gospodarcze wokół celów dydaktycznych i naukowych.
 


16 października 2001r., grupa zwana „lokomotywą PKB+”, doprowadziła do pierwszego zebrania założycielskiego Klubu. W restauracji „Zielona Papuga” przy siedzibie AZS-u w Gdańsku Wrzeszczu, spotkali się Ci, których przekonała i przyciągnęła zaproponowana idea. Prowadzenie zebrania i przekonanie uczestników do koncepcji wymyślonej przez grupę inicjatywną powierzono kol. Zbigniewowi Borkowskiemu. Na zebraniu wyrażono przekonanie o potrzebie powołania Klubu. Określono wstępnie ramy organizacyjne i zasady jego funkcjonowania.
 
... Sformułowaliśmy kilka prostych reguł, które w naszym mniemaniu stanowić miały klucz do trwałości zawiązywanej organizacji – kontynuuje kol. Zbigniew Borkowski. Klub miał stanowić forum wymiany poglądów towarzyskich, biznesowych i politycznych. Miał mieć charakter elitarny. Uznaliśmy, że wspólnie jesteśmy w stanie oddziaływać na zmiany polityczne i gospodarcze zachodzące tak w otoczeniu biznesowym jak i na uczelni. A przede wszystkim ustanowiliśmy złotą zasadę Klubu - zasadę wzajemnej służebności - rozumianą poprzez udzielanie wsparcia członkowi Klubu w sytuacji, gdy ten będzie jej potrzebował.

Aby określić profil Klubu i ramy organizacyjne, zawężono członkostwo Klubu do absolwentów Politechniki Gdańskiej (w młodości aktywnie uczestniczących w życiu studenckim), prowadzących działalność gospodarczą lub pełniących funkcje w organizacjach i instytucjach publicznych. Ustalono spotkania raz w miesiącu. Spotkaniom miał przewodniczyć „Moderator” wybierany na krótką kadencję, miedzy kolejnymi zebraniami. Wierzyliśmy, że dzięki zmienności Moderatorów, każdy z Klubowiczów w sposób aktywny przyczyni się do budowania wartości Klubowych, tym samym uatrakcyjni Klub o nowe zadania i pomysły, co w konsekwencji przyczyni się do jego trwałości i ten model przeszedł próbę czasu.

W wyniku dyskusji programowej przyjęto założenia do statutu a Klub przyjął nazwę Politechniczny Klub Biznesu+, w skrócie PKB+, gdzie plus znaczy więcej, czyli „razem możemy więcej”. W pierwszym zebraniu brało udział 25 osób – absolwentów Politechniki Gdańskiej.

Pierwszy Statut PKB+, opracowany przez: kol. Andrzeja Dropiewskiego, Georgisa Bogdanisa i Zbigniewa Borkowskiego, regulujący życie organizacyjne Klubu, po długiej i żarliwej dyskusji został przyjęty na spotkaniu Klubowym, aż po roku tj. 3 października 2002r.
 
W ten sposób powstał PKB+ i zapoczątkowaliśmy wiele ważnych i pięknych inicjatyw, które stanowią nasz dorobek już historyczny.

Obecnie Klub rozszerzył warunki uczestnictwa, obejmując nimi również i innych absolwentów Uczelni a także spadkobierców członków Klubu. Klub będzie trwał dla następnych pokoleń aktywnych gospodarczo liderów przedsiębiorczości - kończy wspomnienia pierwszy Moderator PKB+, kol. Zbigniew Borkowski.

Dominika Markowska Gdańsk, 13.08.2009r.

Rozdział 1. "Koledzy kolegom"

rozwiń

Ustanowione zasady funkcjonowania Klubu, jego reguły oraz nietypowy sposób zarządzania przetrwały próbę czasu i nieznacznie zmodyfikowane funkcjonują do dnia dzisiejszego.

Klub współpracuje na bieżąco z Władzami Politechniki Gdańskiej a jego dziewięcioletnia działalność zaowocowała wieloma ważnymi i wartościowymi inicjatywami takimi jak powołanie i funkcjonowanie Rady Gospodarczej przy Rektorze Politechniki Gdańskiej w latach 2002-2008r., dofinansowanie i wsparcie obchodów 100-lecia politechniki w Gdańsku i 60-lecia Politechniki Gdańskiej. Działalność Klubu wyrażana jest również poprzez wzbogacanie zebrań Klubowych udziałem znanych i cenionych gości świata polityki, nauki i biznesu.

"Przyjęta, już podczas tworzenia Klubu, formuła organizacji spotkań tematycznych silnie zakorzeniła się w jego strukturach – przyznaje kol. Georgis Bogdanis. Dotychczas w zebraniach uczestniczyło wielu znanych i cenionych osobowości: Jan Kurylczyk – były Wojewoda Pomorski, Krzysztof Pietraszkiewicz - Prezes Związku Banków Polskich, Piotr Czyżewski były Wiceminister Skarbu, Maciej Płażyński – były Marszałek Sejmu, Jan Zarębski – były Marszałek Województwa Pomorskiego, Stanisław Ciosek – były ambasador Polski w Moskwie, prof. Jerzy Młynarczyk - Rektor Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu w Gdyni, prof. Krzysztof Żmijewski były Prezes Zarządu Polskich Sieci Elektroenergetycznych, prof. Leszek Pawłowicz Dyrektor Gdańskiej Akademii Bankowej i wielu innych. Każdy z zaproszonych gości odpowiednio uatrakcyjnia spotkanie, stwarzając członkom Klubu możliwość wymiany myśli, poglądów o gospodarce i polityce.

Obecnie spotkania Klubowe organizowane są przede wszystkim w klubie studenckim Kwadratowa, niemniej do tradycji weszły również spotkania w siedzibach firm członkowskich, co pozwala przybliżyć ich działalność, stwarza możliwości nawiązania kontaktów biznesowych oraz zacieśnia więzi koleżeńskie."
 
Jednak inicjatywy społeczno – kulturalne w swojej randze stanowiły jedynie namiastkę działalności Klubu. Precedensem do dziś pozostaje fakt pomocy jaką członkowie Klubu udzielali latami hospitalizowanemu kol. Bogdanowi Kasprzyckiemu, członkowi Klubu PKB+, wypełniając tym samym deklarowaną zasadę wzajemnej służebności.
 
"Wraz ze Stowarzyszeniem Absolwentów Politechniki Gdańskiej współorganizowaliśmy dla kol. Bogdana Kasprzyckiego koncerty charytatywne. Wspomagaliśmy jego komunikację ze światem. Zapewnialiśmy zdalne transmisje wizyjne by Bogdan mógł współuczestniczyć w zebraniach Klubu. Czuwaliśmy przy Bogdanie do jego ostatnich dni.

Odszedł od nas jeszcze jeden zasłużony członek PKB+, kol. Andrzej Ciskowski. Dziś jego współudział w budowaniu wartości PKB+ w sposób naturalny przejęli synowie."

Klub poprzez swoją wieloletnią działalność i zasługi osiągnął renomę i jest rozpoznawany przez środowisko uczelniane, gospodarcze a także samorządowe.
 
"Wspólnie osiągnęliśmy już wiele, jednak głęboko wierzę, że ogromny potencjał jaki reprezentują sobą członkowie PKB+, zostanie w niedalekiej przyszłości spożytkowany do realizacji wspólnych, istotnych przedsięwzięć biznesowych – czego życzy wszystkim kol. Georgis Bogdanis."

PKB+ tworzy 47 członków, absolwentów Politechniki Gdańskiej, reprezentujących 42 firmy działające w produkcji, w budownictwie, handlu, usługach, bankowości, nauce i edukacji, na rynkach krajowych, europejskich i światowych. Łączny obrót firm prywatnych będących członkami Klubu PKB+ szacowany jest na około 1,5 mld zł (bez ENERGA S.A. oraz GPEC).


Dominika Markowska
Gdańsk, 13.08.2009r.
Copyright © 2014 PKB+