Reguły klubu

Reguły klubu

zwiń
Ducha pierwszych zebrań klubowych, organizowanych w restauracji "Zielona Papuga", oddają rekomendowane wówczas zasady.
 
Rekomenduje się członkom Klubu następujące reguły do stosowania:
 
 1. Zebrania Klubu powinny odbywać się w piątki raz w miesiącu w restauracji ”Zielona Papuga” o godzinie 18.00.
 2. Przez jeden kwadrans zebrani, którzy przyszli punktualnie oczekują w ogrodzie zimowym na tych, którym los uniemożliwił punktualne przybycie. W tym czasie zapoznają się z menu, degustują ulubione drinki i wprowadzają się w dobry nastrój rozmowami i dymem z ulubionych cygar i papierosów. Właściciel restauracji rekomenduje menu wieczoru. Palenie tytoniu przy stolikach w trakcie obiadu nie jest akceptowane.
 3. O godzinie 18.15 Szafarz $13 zaprasza do stolików. Kelnerzy odbierają karty menu. Obowiązuje w trakcie zebrania składanie zamówień u kelnerów restauracji wyłącznie poprzez wpis w osobistą kartę menu. Szafarz $ 13 wita zebranych.
 4. Past Moderator odczytuje protokół z poprzedniego Zebrania. Podaje nazwisko Urzędującego Moderatora i nazwisko Moderatora Elekta. Czyli grupy, która sprawowała władzę w Klubie w mijającej kadencji. Urzędujący Moderator realizuje program wewnątrz klubowy przez ok. 30 minut.
 5. O godz. 18.45 Urzędujący Moderator wita i przedstawia zebranym Spikera Tematu. /Spiker Tematu zajmuje miejsce przy stoliku Moderatora./
 6. Przez kolejną godzinę odbywa się konsumpcja zamówionych potraw ze znakomitej kuchni Zielonej Papugi. Pierwszy toast wznosi Moderator, dobrze przyjmowane są częste toasty wznoszone przez zebranych tak, aby duch zebrania się wzmocnił znakomitymi trunkami. Dopuszcza się wygłaszanie krótkich przemówień lub pieprznych dowcipów, ale tylko między kolejnymi daniami zważając, aby mową nie zakłócić radości podniebienia. Mówcy muszą być zapowiedziani przez Szafarza $13 i przemawiać z mównicy. Nie jest akceptowane przemawianie do zebranych zza stolika restauracyjnego.
 7. Po deserze i przy kawie i napojach około godziny 19.30 -Szafarz $13 ogłasza rytualna chwilę ciszy tak, aby podkreślić mający nastąpić ważny ciąg dalszy. Moderator oddaje głos Spikerowi Tematu.
 8. Spiker Tematu zajmuje zebranym około 30 minut łącznie z dyskusja i pytaniami. Zebrani samodyscypilnują się i nie zadają pytań, jeśli minie czas Spikera Tematu. Nadmiar entuzjazmu lub przejawy niechęci do słuchania Spikera kontroluje Szafarz $13 i znanymi sobie skutecznymi sposobami przywraca dostojny porządek zebrania dbając o prestiż zgromadzenia.O godz. 20.00 następuje przekazanie władzy w Klubie.
 9. Urzędujący Moderator zdaje władzę stając się Past Moderatorem. Przekazuje ją w ręce Moderatora Elekta, który staje się Urzędującym Moderatorem. Urzędujący Moderator podaje do wiadomości nazwisko Moderatora Elekta.
 10. Urzędujący Moderator Zamyka listę obecności podając nazwiska nieobecnych członków i ogłasza termin następnego spotkania.
 11. Od godziny 20.00 rozpoczyna się czas niczym nie skrępowanej i nie limitowanej wolności towarzyskiej.
 12. Członkowie Klubu opuszczający restaurację płacą w kasie restauracji rachunki tylko na podstawie osobistej karty menu. Karty menu nie opłacone reguluje Szafarz $13 wzywając następnego dnia członka Klubu do natychmiastowego zwrotu długu, nabywając tym samym prawa do konsumpcji na następnym zebraniu na koszt dłużnika jako zadośćuczynienie. Jest to zobowiązanie honorowe i nie może być anulowane. Opłatę za konsumpcję Spikera Tematu właściciel restauracji dolicza w równej części członkom Klubu w oddzielnej pozycji osobistej karty menu. Za zgodą zgromadzonych w ten sposób mogą być zbierane opłaty na ustalone cele klubowe.
 13. Jeśli ogłoszony i wybrany Moderator nie podejmie powierzonej mu funkcji, na następnym spotkaniu role jego pełni Moderator Elekt.
 14. Zaniechanie powierzonej funkcji Moderatora jest warunkiem wystarczającym dla wykluczenia członkostwa w Klubie.
 15. Moderator ma obowiązek sporządzić protokół ze spotkania, który zostaje zdeponowany na stronie, internetowej z dostępem tylko dla członków klubu.
 16. Co 12 miesięcy odbywa się spotkanie weryfikujące listę członkowską Klubu.
 17. Np. Urzędujący Moderator powinien posiadać łańcuch z nazwiskami Past Moderatorów na ogniwach.
 18. W siedzibie Klubu powinna być mównica z emblematem Klubu.
 19. Budynek Klubu powinien być oznaczony emblematem Klubu.
 20. Członkowie Klubu powinni chcieć bywać w restauracji „Zielona Papuga” korzystając ze specjalnych przywilejów nadanych przez właściciela.